photo by: vladimir tatarevic

Studije i izveštaji

Ova sekcija nudi sveobuhvatne materijale na osnovu naših istraživanja i konsultantskih usluga.

Društvena ili grupna svojina

Elektronsko izdanje knjige iz 1987. godine o reformi društvene svojine

Dekompozicija IRF funkcija u DSGE modelima

Miroljub Labus i Milica Labus su poslali članak  "Decomposition of Impulse Response Functions in DSGE Models"  na objavljivanje.  U nastavku dajemo rezime na engleskom jeziku. Summary Impulse response functions (IRFs) are a standard tool for evaluating the performance of a Dynamic Stochastic General...

QUEST_Serbia DSGE Model

QUEST_Serbia je monetarni, fiskalni i trgovinski DSGE model Ministarstva Finansija Republike Srbije koji je razvio Miroljub Labus i Belox tim u sklopu projekta koji su finansirali Svetska Banka  i USAID. Platformu za ovaj model je predstavljao QUEST III model Evropske komisije. Ključna prilagođavanja modela karakteristikama...

Kopaonik biznis forum 2014: Fiskalna konsolidacija i ukupna faktorska produktivnost

Sažetak Fiskalna konsolidacija je nužna da bi se javni dug održao na podnošljivom nivou, ali ona neće sama po sebi pokrenuti rast i zaposlenost na srednji rok i moraće da bude mnogo oštrija nego što se uobičajeno pretpostavlja. Povećanje ukupne faktorske produktivnosti bi moralo da dopuni...

Kopaonik biznis forum 2013: Devizna i monetarna politika u Srbiji - šta se desilo 2012. i kakve su lekcije za reindustrijalizaciju

Sažetak Monetarna politika u 2012 godini bila je nepredvidljiva. To ne može jednostavno da se pripiše neizvesnosti zbog izbora. Generalno rečeno, neusaglašene mere ekonomske politike postoje od početka Globalne recesije 2008.godine. U tom okviru, industrijalizacija i druge ekonomske politike su odvojeno tretirane,...

Kopaonik biznis forum 2013: Karakteristike antimonopolske politike i efekti njene primene u Srbiji

Sažetak Rad se bavi analizom efekata antimonopolske politike u Srbiji u periodu 2006-2012. godina. Analiziran je rad Komisije za zaštitu konkurencije u pogledu dobrih praksi koje treba nastaviti, neodgovarajućih praksi koje treba izmeniti i praksi koje bi trebalo da se uvedu. Analizirana je pozicija Srbije prema indikatorima...

Završen slučaj koncentracije Delta Maxi-C market

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je 12.jula 2011. godine koncentraciju privrednom društvu iz Holandije Delhaize, „The Lion“ B.V. sticanjem direktne vlasničke kontrole nad društvom Delta Maxi d.o.o. iz Beograda i indirektne vlasničke kontrole nad njemu podredjenim društvima C market a.d., Pekabeta a.d. i drugim...

Analiza maloprodajnog tržišta distribucije TV programa

Ratel je maja meseca 2011.g. objavio Izveštaj o analizi maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja. SBB je angažovao Belox da stručno oceni ovaj Izveštaj sa stanovišta propisa o zaštiti konkurencije. Evropski propisi ne predvidjaju da se predmetno tržište stavlja pod ex ante...

Modernizacija antimonopolske politike u EU i Srbiji: primer rabata za lojalnost

Rabati za lojalnost obuhvataju širok spektar komercijalnih popusta koje prodavci nude kupcima da bi kupovali više roba od njih. Ukoliko je prodavac u dominantnom položaju, doskorašnja evropska praksa ga je redovno osudjivala za zloupotrebu dominantnog položaja. Medjutim, najnovija evropska praksa menja ovaj stav i...

Konkurencija i privredni razvoj u Srbiji: Pristup Nove ekonomske geografije

Rezime Rastući prinosi povezuju moderan privredni razvoj i monopolističku konkurenciju. U korporativnom sektoru Srbije identifikovali smo reprezentativna preduzeća sa rastućim, stalnim i opadajućim prinosima. Regionalno posmatrano, prinosi na severu su rastući, a na jugu opadajući. Postojanje rastućih prinosa i regionalne...

Ekonomska kriza u Srbiji: Izmedju rasta i strukturnih promena

Kopaonik biznis forum 2009, Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize: (ne)konvencionalne inicijative  Mart 3-5, 2009 Kongresni centar „Sunčani vrhovi“, Kopaonik   Redovno godišnje savetovanje ekonomista u 2009.godini posvećeno je problemima održivog rasta u uslovima...

Analiza tržišne koncentracije - Zaključak

PRIMER C/C MARKET   Potrebna je dopuna Zakona o zaštiti konkurencije da bi se jasno razlikovale dve faze u donošenju odluke.   U I fazi se u kratkom roku prikupljaju svi neophodni podaci od podnosioca predloga, zvanične statistike i potencijalnih konkurenata. Svi oni već imaju...

Uporedna analiza relevantnog tržišta: Koncept i primena

Obim i vrsta prodajnih objekata u kojima se obavlja kupovina roba svakodnevne potrošnje prikazani su raznobojnim krugovima - plavi krug označava prodavnice, a roze krug samoposluge. Navike potrošača u Velikoj Britaniji su takve da se, po pravilu, kupuje jednom nedeljno i to u velikim samoposlugama ili hipermarketima....

Analiza tržišne koncentracije

PRIMER C/C MARKET Članovi 2. i 21. Zakona o zaštiti konkurencije   Komisija za zaštitu konkurencije ponovo je zabranila spajanje C marketa i Primer C, koji je deo Delta grupe. Obrazloženje novog rešenja je mnogo detaljnije nego prethodno, ali se zasniva na istoj argumentaciji koja...

Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook