photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Roba široke potrošnje

Da bi opstale na visoko konkurentnom tržištu, kompanije koje se bave robama široke potrošnje moraju stalno da osluškuju promenljive potrebe i želje svojih kupaca.

Dugoročna strateška vizija, proaktivnost, fleksibilnost i visoka produktivnost su važni faktori uspeha u ovoj industriji.

Belox pomaže svojim klijentima da održe korak sa pomenutim izazovima.

Glavne oblasti konsultantskih usluga:

Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u