photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Prijava koncentracije

U smislu Zakona o zaštiti konkurencije koncentracija učesnika na tržištu nastaje u slučaju:

 • spajanja i drugih statusnih promena u kojima dolazi do pripajanja učesnika na tržištu
 • sticanje od strane jednog ili više učesnika na tržištu, neposredne ili posredne kontrole nad drugim učesnikom ili više učesnika na tržištu
 • zajedničkog ulaganja od strane dva ili više učesnika na tržištu u cilju stvaranja novog učesnika ili sticanja zajedničke kontrole nad postojećim učesnikom na tržištu.

U određenim slučajevima koncentracija može negativno da utiče na konkurenciju u okviru relevantnog tržišta. Zbog toga i jeste predmet kontrole regulatornih tela za zaštitu konkurencije. Svaka koncentracija koja ispunjava određene uslove predviđene Zakonom o zaštiti konkurencije mora biti prijavljena Komisiji za zaštitu konkurencije (KZK).

Belox ima značajno iskustvo u ovoj oblast i svojim klijentima obezbeđuje detaljne analize u okviru kojih se posebno istražuje:

 • struktura relevantnog tržišta,
 • stvarna i potencijalna konkurencija,
 • položaj učesnika na tržištu i njihova ekonomska i finansijska moć,
 • mogućnost izbora dobavljača,
 • strukturne i regulatorne barijere za ulazak na tržište,
 • nivo konkurentnosti učesnika u koncentraciji,
 • trendove ponude i tražnje relevantnog proizvoda,
 • trendove tehničkog i ekonomskog razvoja i
 • ekonomski interes potrošača kao najvažnija komponenta celokupne analize.

U zavisnosti od rezultata sprovedene analize Komisija za zaštitu konkurencije može da bezuslovno odobri, uslovno odobri ili zabrani koncentraciju koja se prijavljuje.

Ako moraš da praviš projekcije, pravi ih često.

Edgar R. Fiedler