photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Pravni Due Diligence

Putem sveobuhvatne pravne i ekonomske analize moguće je oceniti da li se poslovne aktivnosti određenog privrednog subjekta odvijaju u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije. Pomažemo našim klijentima da usklade svoje poslovne aktivnosti sa pravnim okvirom zaštite konkurencije u Srbiji i EU.

U cilju sprovođenja takve analize razmatraju se svi relevantni pravni ugovori i ako neki problemi ili ograničenja konkurencije postoje u njima, pristupa se daljim fazama analize relevantnog tržišta i tržišne strukture radi što efikasnijeg otklanjanja takvih ograničenja konkurencije.

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker