photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Individualna i blok izuzeća

Zakon o zaštiti konkurencije zabranjuje sklapanje sporazuma koji imaju za posledicu ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na tržištu.

Svaki pravni sporazum između preduzeća na neki način ograničava njihovu slobodu. Problemi nastaju kada se u sporazumima nađu odredbe koje direktno sprečavaju konkurenciju na tržištu.

Belox pruža detaljne analize ekonomske efikasnosti takvih sporazuma i dokazuje da li je konkurencija na tržištu narušena. Na primer, neki sporazumi mogu da vode smanjenju ukupnih transakcija i distributivnih troškova ili optimizaciji prodaje i nivoa investicija, i na taj način da pozitivno utiču na ekonomsku efikasnost celokupnog tržišta i zbog svega toga budu odobreni od strane Komisije za zaštitu konkurencije.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook