photo by: vladimir tatarevic

Zaštita konkurencije

Belox je prepoznatljiv u Srbiji kao lider u oblasti savetovanja u vezi sa zaštitom konkurencije.

Novi Zakon o zaštiti konkurencije je stupio na snagu 1. novembra 2009. godine. Na osnovu njega Komisiji za zaštitu konkurencije (KZK) su data mnogo veća ovlašćenja u odnosu na prethodni zakon. Po novom zakonu KZK može da izriče kazne koje iznose i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda preduzeća, uključujući i prihode povezanih pravnih lica.

Mi pomažemo našim klijentima da precizno i na osnovu ekonomskih karakteristika definišu relevantno tržište i prilagode svoje poslovanje propisima iz oblasti zaštite konkurencije. Centralni deo našeg savetovanja zasniva se na detaljnom prikazu i analizi Evropske prakse iz ove oblasti.

Analiza relevantnog tržišta

Relevantno tršište je prvi element koji se uzima u obzir u slučaju postojanja sumnje da je izvršena povrede Zakona o zaštiti konkurencije. Naše usluge obuhvataju definiciju i analizu relevantnog tržišta i određivanje strukture tržišta.

Prijava koncentracije

UU smislu Zakona o zaštiti konkurencije koncentracija učesnika na tržištu nastaje u slučajevima promene kontrole nad učesnikom na tržištu na dugoročnoj osnovi kao posledica spajanja i pripajanja . Koncentracija mora biti prijavljena...

Individualna i blok izuzeća

Zakon o zaštiti konkurencije zabranjuje sklapanje sporazuma koji imaju za posledicu ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na tržištu. Belox pruža detaljne analize ekonomske efikasnosti takvih sporazuma i dokazuje da li je...

Pravni Due Diligence

Putem sveobuhvatne pravne i ekonomske analize moguće je oceniti da li se poslovne aktivnosti određenog privrednog subjekta odvijaju u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije. Pomažemo našim klijentima da usklade svoje poslovne aktivnosti sa...

Ne preživljava ni najjača vrsta, ni ona najinteligentnija, već ona vrsta koja ima najveću mogućnost prilagođavanja promenama.

Charles Darwin