photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Strateško planiranje

Pružamo konsultantske usluge u svim fazama procesa strateškog planiranja:

  • ocena postojećih snaga i slabosti preduzeća i identifikovanje pretnji i mogućnosti sa kojima se preduzeće susreće u poslovnom okruženju (SWOT analiza trenutnog stanja)
  • dugoročna vizija poslovanja (obično petogodišnja)
  • misija poslovanja
  • glavni dugoročni ciljevi
  • korporativne vrednosti
  • ključne strategije i osnovna funkcionalna područja poslovanja
  • procena budućih snaga, slabosti, pretnji i mogućnosti poslovanja
  • osnovni ciljevi koji se mogu dostići u periodu koji pokriva  strateški plan
  • implementacija strateškog plana.

Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton