photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Izrada biznis plana

Biznis plan predstavlja kulminaciju detaljnog, kreativnog i sistematskog postupka istraživanja koje ideje pretvara u mogućnosti. Njime se detaljno razmatraju vrednosti, kvaliteti, zahtevi, prisutni rizici i potencijalne koristi koju donose određene poslovne mogućnosti, način na koji će ti faktori biti determinisani, kao i plan odvijanja budućih poslovnih aktivnosti u cilju ispunjavanja postavljenih zadataka.

Belox pruža kosultantske usluge izrade biznis plana kompanijama koje su u fazi osnivanja, kao i postojećim kompanijama koje su u fazi proširenja poslovanja ili se suočavaju sa značajnijim promenama u svom poslovnom okruženju. Naš fokus u izradi poslovnog plana je ekonomija poslovnog modela i povećanja vrednosti preduzeća.

Naš metodološki okvir za izradu biznis plana sadrži sledeće delove:

 1. Kratak rezime
 2. Opis privredne oblasti, preduzeća i njegovih proizvoda i usluga
 3. Istraživanje i analiza tržišta
 4. Ekonomija poslovanja
 5. Marketinški plan
 6. Postavka poslovanja i plan razvoja
 7. Proizvodni i operativni planovi
 8. Menadžment tim
 9. Održivost i uticaj
 10. Sveobuhvatni raspored odvijanja aktivnosti
 11. Značajni rizici, problemi i pretpostavke
 12. Finansijski plan
 13. Investicioni plan i ponuda
 14. Dodaci.

Detaljnost i redosled predstavljanja informacija u biznis planu mogu se razlikovati za svaku konkretnu situaciju u zavisnosti od namene poslovnog plana i faze razvoja poslovanja preduzeća.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook