photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Analiza tržišta

Tržišnom analizom identifikuje se atraktivnost određenog tržišta i posebno ističu mogućnosti i opasnosti poslovanja na tom tržištu.

Našim klijentima pružamo sledeće usluge:

  • analizu stope rasta posmatranog tržišta
  • predviđanje stope rasta i buduće veličine tržišta
  • identifikovanje vodećih kompanija na tržištu
  • analizu prosečne profitabilnosti na posmatranom tržištu
  • SWOT analizu
  • analizu segmentacije tržišta
  • i druge analize u zavisnosti od specifičnih potreba klijenta.

Ako moraš da praviš projekcije, pravi ih često.

Edgar R. Fiedler