photo by: vladimir tatarevic

Poslovna strategija

Kroz partnersku saradnju sa klijentima iz privatnog i državnog sektora i sektora neprofitnih organizacija, identifikujemo najpovoljnije mogućnosti njihovog daljeg razvoja i najznačajnije izazove u njihovom poslovnom ambijentu. Savetujemo naše klijente u sprovođenju organizacionih promena sa ciljem prilagođavanja uslovima na tržištu.

Analiza tržišta

Tržišnom analizom identifikuje se atraktivnost određenog tržišta i posebno ističu mogućnosti i opasnosti poslovanja sa kojima se preduzeća susreću na tom tržištu.

Analiza maloprodajnih lokacija

Mnogi trgovci smatraju da su tri najvažnija faktora za uspeh na maloprodajnom tržištu: “lokacija, lokacija i lokacija”.

Strateško planiranje

Pružamo konsultantske usluge u svim fazama procesa strateškog planiranja: vizija, misija, ciljevi, vrednosti, strategije, zadaci i plan njihove implementacije.

Izrada biznis plana

Belox pruža kosultantske usluge izrade biznis plana kompanijama koje su u fazi osnivanja, kao i postojećim kompanijama koje su u fazi proširenja poslovanja ili se suočavaju sa značajnijim promenama u svom poslovnom okruženju.

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker