photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Korporativno upravljanje

Pomažemo našim klijentima da definišu skup sistema, principa i procesa koji treba da vode kompaniju ka ispunjavanju postavljenih ciljeva i zadataka na način da se dugoročno poveća vrednost kompanije i zadovolje interesi akcionara i svih drugih zainteresovanih strana za poslovanje kompanije na dugi rok.

Glavne teme su:

  • Uticaj svojinske strukture na poslovanje i odlučivanje
  • Koncentracija svojine i Beogradska berza
  • Odnos uprave, vlasnika i zaposlenih
  • Finansijsko izveštavanje i etička odgovornost.

Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton