photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Izvori finansiranja

Srpske kompanije, naročito mala i srednja preduzeća (MSP), često imaju probleme finansiranja svog rasta i razvoja. Smatra se da je pristup finansijskim sredstvima jedna od glavnih prepreka poslovnog rasta i razvoja privatnog sektora u Srbiji.

Belox ima saradnju sa većinom međunarodnih donatora i nevladinih organizacija u Srbiji.

Mi pomažemo našim klijentima da razumeju i da iskoriste različite načine finansiranja, uključujući:

  • Bankarski sektor ( komercijalni krediti u bankama u Srbiji)
  • Vladine subvencije
  • Private equity fondovi
  • Evropski fondovi
  • USAID, Svetska Banka, UNDP, GIZ i druge inostrane i međunarodne donatorske organizacije.

Belox pruža čitav spektar konsultantskih usluga u vezi angažovanja ovih sredstava.

Pored toga, pružamo konsultantske usluge vezane za finansijsko restrukturiranja postojećih dugova i pravljenje novih planove otplate.

Ako moraš da praviš projekcije, pravi ih često.

Edgar R. Fiedler