photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Naše usluge Upravljanja odnosima s klijentima (Customer Relationship Management -CRM) su usmerene na pomaganje našim klijentima da  svoje poslovanje, u što većoj meri, orjentišu prema svojim klijentima radi što kvalitetnijeg zadovoljenja njihovih potreba, kao i povećanja zadovoljstva uslugama i proizvodima. CRM je strateška poslovna odluka koja se koristi u cilju:

  • efektivnijeg procesa pridobijanja novih klijenata
  • poboljšanja stepena zadovoljstva klijenata i
  • razvoja i održavanja dugoročnih i profitabilnih odnosa sa klijentima.

Kompanije se često suočavaju sa problemima niske lojalnosti klijenata i visokih troškova pridobijanja novih klijenata. Pored toga, sa jedne strane postoji povećanje konkurencije u poslovanju i smanjivanje margine zarada, a sa druge strane poslovanje postaje složenije i dinamičnije, postoji stalna promena u proizvodima i uslugama, postoji mnogo različitih kanala prodaje i očekivanja klijenata/kupaca se konstantno povećavaju. CRM kao poslovni model u kome je klijent u centru pažnje je jedno od rešenja za pomenute probleme.

U zavisnosti od kompanije, CRM može da se koristi kao sveobuhvatna informaciona baza klijenata, alat za planiranje prodaje i upravljanje procesom prodaje, sistem za upravljanje procesima, osnova za marketinške kampanje ...

Preciznije, poslovni ciljevi su:

  • smanjivanje odliva klijenata,
  • povećavanje zadovoljstva klijenata,
  • pridobijanje novih klijenata,
  • povećanje prodaje kod postojećih klijenata,
  • sveobuhvatno znanje o klijentu i
  • skraćivanje prodajnog ciklusa.

Iako je CRM deo strategije preduzeća, snažna IT podrška je potrebna za njegovo uspešno sprovođenje. Belox pruža konsultantske usluge menađžmentu kompanije i IT odeljenju, u svim fazama implementacije CRM-a, od vizije projekta, preko procesa definisanja, razvoja i uvođenja, do završne revizije projekta.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook