photo by: vladimir tatarevic

Informacione tehnologije

Zajedno sa našim klijentima, u skladu sa prirodom, obimom i složenošću njihovog poslovanja, definišemo važne elemente upravljanja informacionim sistemom i adekvatno korišćenje raspoloživih informacija, u cilju pravovremenog donošenja i realizacije strateških poslovnih odluka.

Opšti cilj nam je unapređenje poslovanja primenom savremenih IT tehnologija.

IT strategija

IT strategija je važan deo sveobuhvatne strategije organizacije. Belox svojim klijentima pomaže da definišu IT strategije, koje podržavaju njihove poslovne strategije i omogućavaju dalji razvoj i rast poslovanja.

Upravljanje IT rizikom

Belox konsultantske usluge Upravljanja IT rizikom obuhvataju definisanje metodologije i procesa upravljanja IT rizikom, kao i praktičnu pomoć u proceni rizika i definisanju odgovora na rizik.

Bezbednost informacija

Bezbednost informacija podrazumeva bezbednost svih oblika informacija: usmeni, pismeni i elektronski. Belox konsultantske usluge obuhvataju definisanje Procesa upravljanja bezbednošću informacija i definisanje Politike bezbednosti informacija.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Belox svojim klijentima omogućuje da uspostave i upravljaju efikasnim Sistemom za upravljanje kontinuitetom poslovanja u skladu sa međunarodnim standardom ISO 22301 i zahtevima koji proizilaze iz Odluke NBS.

Poslovna analitika

Belox usluge u domenu poslovne analitike obuhvataju pronalaženje novih obrazaca i zakonitosti u postojećim podacima (Data Mining), kao i analizu tekućih i predviđanje budućih poslovnih rezultata.

Upravljanje odnosima sa klijentima

Belox konsultantske usluge su usmerene na pružanje pomoći našim klijentima da svoje poslovanje, u što većoj meri, orjentišu prema svojim klijentima, radi što kvalitetnijeg zadovoljenja njihovih potreba.

Upravljanje projektima

Belox konsultantske usluge u oblasti upravljanja projektima pokrivaju celokupni proces razvoja i implementacije softverskih rešenja, sa ciljem da se obezbedi uspešna realizacija celokupnog projekta u skladu sa zahtevima našeg klijenta.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook