photo by: vladimir tatarevic

Bilteni

Belox kvartalni bilten predstavlja naša mišljenja i analize aktuelnih tema vezanih za ekonomsku situaciju u Srbiji.

Belox Bilten Septembar 2014

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten April 2014

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten April 2013

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten Decembar 2012

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten Oktobar 2012

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten Jul 2012

Novi broj našeg kvartalnog biltena!

Belox Bilten April 2012

Izašao je prvi broj našeg kvartalnog biltena!

U osnovi, održivi razvoj je pitanje discipline. To znači da čovečanstvo mora da obezbedi da ispunjavanje trenutnih potreba ne kompromituje sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Gro Harlem Brundtland