photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Poslovna etika

Belox je konsultantska firma koja želi da zaštiti interese svojih klijenata, ali koja istovremeno vodi računa i o društvenim interesima. To predstavlja naše shvatanje poslovne etike i društveno odgovornog ponašanja.

Naša metodologija pružanja konsultantskih usluga zasniva se na četiri stuba:

  • nespornim relevantnim činjenicama,
  • medjunarodnoj ekspertizi,
  • preporukama za unapredjenje poslovnog okruženja i
  • transparentnost u radu.

Prvi stub koji definiše našu metodologiju rada odnosi se na naš odnos prema činjenicama. Prikupljanje relevantnih podataka - evropske prakse, statistike, povezanih preduzeća, javnih registara i istraživanja tržišta - koji su neophodni za donošenje konačnog zaključka je prvi i najvažniji korak u našoj analizi.

Drugi stub je vezan za ulogu stranih konsultanata. U složenim pitanjima potrebno je pribaviti mišljenja renomiranih stranih eksperata kako bismo uvažili međunarodni pristup datoj problematici i izašli iz okvira jednostranog sagledavanja.

Treći stub se odnosi na funkcionisanje celokupnog ekonomskog i pravnog sistema, a ne samo na analizu pojedinačnog slučaja. Na osnovu iskustva u radu na svakom pojedinačnom slučaju, spremni smo da predložimo neophodna poboljšanja zakonske regulative i njene primene kako bi u budućim sličnim situacijama imali efikasniju praksu koja bi bila u skladu sa prihvaćenim  evropskim standardima.

Poslednji stub naše metodologije rada odnosi se na transparentnost. Na ovoj internet stranici redovno će se objavljivati naše analize i podaci na osnovu kojih su izvedeni zaključci. Posebno smo zainteresovani da odgovarajuća tela Evropske komisije obavestimo o našim najvažnijim nalazima, jer oni na osnovu konkretnh aktivnosti i rezultata procenjuju napredak naše privrede u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

 

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook