photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Telekomunikacije

Stalni napredak u telekomunikacionoj industriji stvara značajne poslovne mogućnosti. Ova industrija se konstantno menja i konstantno se pronalaze novi proizvodi i usluge.

Belox pomaže svojim klijentima da ostanu konkurentni u uslovima stalnog razvoja tržišta ali i ozbiljnog rata cenovnim politikama, visokog odliva kupaca i potencijalne pretnje novih učesnika na tržištu.

Glavne oblasti konsultantskih usluga:

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook