photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Finansijske institucije

Finansijske institucije se danas suočavaju sa velikim izazovima po pitanju poslovnih rezultata, kvaliteta usluga i inovativnosti proizvoda i sve to u veoma složenom regulatornom okruženju. To je konstantna borba između istraživanja potencijalnih mogućnosti i upravljanja rizicima koji ih prate.

Belox pruža široku lepezu usluga bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama.

Glavne oblasti konsultantskih usluga:

Ako moraš da praviš projekcije, pravi ih često.

Edgar R. Fiedler